Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zawartość i funkcjonalności

W nowej ustawie o systemach zgodności, która weszła w życie został poszerzony zakres odpowiedzialności producenta, dystrybutora i importera za dokuemntację maszynową, oraz została zmieniona definicja wymienionych podmiotów. Należy pamiętać, że obowiązki producenta mogą również dotyczyć podmiotów, które modernizują lub modyfikują maszyny na własny uzytek! Publikacja przekazuje w sposób przystępny wszystkie nowe obowiązki które należy spełnić wykorzystując swój park maszynowy

 

W  publikacji znajdą Państwo przejrzyste informacje w układzie:

 • Co nowego w przepisach prawa
 • Procedury i obowiązki formalno-prawne,
 • Tabele wymagań i wytycznych,
 • Obowiązkowe kontrole
 • Gotowa dokumentacja

 

Wśród poruszonych w publikacji zagadnień odnajdą Państwo m.in.:

 • Praktyczne zestawienie nowych obowiązków i zakresów odpowiedzialności – dzięki omówieniu wszystkich zmian w prawie w układzie tak było – tak jest
 • Instrukcje dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności i sporządzenia stosownej dokumentacji dla maszyn nowych oraz modyfikowanych czy modernizowanych
 • Wiążące wytyczne w zakresie odtworzenia, uzupełnienia dokumentacji technicznej, tłumaczenia instrukcji użytkowania
 • Kompleksowe informacje jak nowa Ustawa o systemach oceny zgodności zmieniają pojęcia użytkownika, importera i producenta i jakie w związku z tym są konsekwencje prawne i dokumentacyjne
 • Dokumentację maszynowa i BHP, zgodna z wymaganiami na 2016 r., która zabezpieczy odpowiedzialność z tytułu Ustawy o systemach oceny zgodności, Kp, cywilną i karną
 • W przypadku wprowadzania zmian w maszynie – dokonywania modyfikacji czy łączenia maszyn w linię produkcyjną prawidłowe przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • Prawidłowe odtworzenie i uzupełnienie brakującej dokumentacje eksploatowanego parku maszynowego
 • Dostosowanie parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie z 20 kwietnia 2016 r.