Dołącz do czytelników
Brak wyników

icon

O publikacji

Ponad 1000 stron treści przygotowanych specjalnie z myślą o szefach firm produkcyjnych, dyrektorach, mechanikach i brygadzistach w formie publikacji wymiennokartkowej:

Opisy procedur i wymogów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dokumentacji maszyn i urządzeń w zakładzie i sprawdzenie ich zgodności z dyrektywami i normami

Przykładowa dokumentacja z komentarzami ekspertów, pozwalająca na przygotowanie się do kontroli PIP, UOKiK, IH itd.

Zawsze aktualne procedury, instrukcje, sposoby zapewnienia bezpiecznego działania maszyn i urządzeń

icon

Portal internetowy

Wersja elektroniczna poradnika

Dodatkowe dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania i wykorzystania

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - łatwe i przyjazne przeglądanie treści

Podczas kontroli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć kary do 100 000 zł w przypadku braku:

  oznakowania CE na wyrobie podlegającym temu oznakowaniu
  instrukcji obsługi maszyny sporządzonej w języku polskim w jasny i zrozumiały sposób
  dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności maszyny

W bieżącej (sierpień 2018 r.) aktualizacji:

Testy integracji systemu sterowanie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo z systemem technologicznym – sposoby podejścia do testów w zależności od skomplikowania przedmiotów testu, obszary analizowane podczas planowania i weryfikacji poprawności integracji.

Podnośniki pojazdów – zagrożenia zawodowe występujące podczas obsługi, elementy sterownicze wymagające stałego podtrzymania, urządzenia chwytne i mechaniczne zapobiegające ponownemu uniesieniu, zapobieganie niezamierzonemu ruchowi, wymagania dotyczące m.in.: napędów hydraulicznych, pneumatycznych, omówienie podstaw ładunkowych i urządzeń zabezpieczających.

Praktyczne aspekty oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – audyt bezpieczeństwa - określanie proponowanych rozwiązań niezgodności na podstawie identyfikacji i analizy ryzyka wg normy PN-EN 13849-1, przykłady i propozycje zagrożeń mechanicznych , niezgodności związane z istniejącymi funkcjami bezpieczeństwa, najczęściej występujące zagrożenia w układach sterowania maszyn oraz dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, przebieg audytu bezpieczeństwa.

Regulacje prawne dotyczące wózków jezdniowych z napędem silnikowym od lipca 2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 47) – nowe wymogi, niezbędna dokumentacja do objęcie dozorem technicznym, warunki dopuszczenia do eksploatacji.

 

Dokumentacja do pobrania