Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zaostrzona odpowiedzialność i nowe obowiązki
dla użytkowników maszyn i urządzeń

USOZ to ponad 900 stron przygotowanych z myślą o szefach utrzymania ruchu.

Wzory dokumentów potrzebne do prawidłowego dopuszczenia maszyny do użytku zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności, normami zharmonizowanymi oraz dyrektywami UE, w tym m.in. deklaracja zgodności WE, Lista kontrolna dla oceny nowych maszyn, Lista kontrolna dodatkowych wymagań zasadniczych oraz Ocena zgodności WE.

Komplet opracowań dotyczących sprawnej eksploatacji maszyn zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną oraz wymogami bezpieczeństwa wraz z praktycznym omówieniem obowiązków właściciela maszyn, sposobami na uzupełnienie bądź odtworzenie brakującej dokumentacji oraz metodami zapewnień eliminacji zagrożeń poprzez rozwiązania konstrukcyjne.

Podręczne narzędzie każdego szefa utrzymania ruchu prezentujące krok po kroku zasady przeprowadzania identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, a także uruchomienia i eksploatacji systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wraz z walidacją i testami, a także audytem bezpieczeństwa.

W poprzednim wydaniu

 • Testy integracji systemu sterowanie odpowiedzialnego za bezpieczeństwo z systemem technologicznym – sposoby podejścia do testów w zależności od skomplikowania przedmiotów testu, obszary analizowane podczas planowania i weryfikacji poprawności integracji.
 • Podnośniki pojazdów – zagrożenia zawodowe występujące podczas obsługi, elementy sterownicze wymagające stałego podtrzymania, urządzenia chwytne i mechaniczne zapobiegające ponownemu uniesieniu, zapobieganie niezamierzonemu ruchowi, wymagania dotyczące m.in.: napędów hydraulicznych, pneumatycznych, omówienie podstaw ładunkowych i urządzeń zabezpieczających.
 • Praktyczne aspekty oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – audyt bezpieczeństwa - określanie proponowanych rozwiązań niezgodności na podstawie identyfikacji i analizy ryzyka wg normy PN-EN 13849-1, przykłady i propozycje zagrożeń mechanicznych , niezgodności związane z istniejącymi funkcjami bezpieczeństwa, najczęściej występujące zagrożenia w układach sterowania maszyn oraz dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, przebieg audytu bezpieczeństwa.
 • Regulacje prawne dotyczące wózków jezdniowych z napędem silnikowym od lipca 2018 (Dz. U. z 2018 r., poz. 47) – nowe wymogi, niezbędna dokumentacja do objęcie dozorem technicznym, warunki dopuszczenia do eksploatacji.

W bieżącym wydaniu

 • Maszyna w „wąskim” i „szerokim” znaczeniu w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wprowadzenie maszyny do obrotu
 • Założenia koncepcji przemysłu 4.0 oraz przykłady z praktyki
 • Szkolenia w praktyce - jak powinny wyglądać szkolenia. Jak przygotować materiały szkoleniowe
 • Konserwacje prewencyjne układów technicznych
 • Zagadnienia wykorzystania zaleceń producentów układów zasilania, napędu i sterowania w celu spełnienia wymagań EMC
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Warunki bezpieczeństwa pracy w magazynie wysokiego składowania

Jak korzystać z Zaostrzonej odpowiedzialności  i nowych obowiązków dla użytkowników maszyn i urządzeń?

KROK 1.
Określ zakres kontroli, którą przeprowadzisz względem maszyn

Skonsultuj z poradnikiem, które obszary działania maszyn, ich dokumentacji oraz pracy użytkowników maszyn będą podlegać zgodności z dyrektywami WE

KROK 2.
Wybierz maszyny i obszary podlegające Twojemu nadzorowi

Dzięki praktycznym wskazówkom autorów poradnika szybko ocenisz, czy dana maszyn spełnia właściwe wymagania ogólne i szczegółowe, a także sprawnie zaplanujesz jej dostosowanie do obowiązujących wymogów

KROK 3.
Skorzystaj z gotowych narzędzi i schematów postępowań

Wykorzystaj przygotowane procedury prowadzenia dokumentacji technicznej do zapewnienia prawidłowych parametrów eksploatacji maszyny, a także takich działań jak modernizacja, praca z maszynami szczególnie niebezpiecznymi oraz nieukończonymi

3 powody, dla których warto wyposażyć się w Zaostrzoną odpowiedzialność i nowe obowiązki użytkowników maszyn i urządzeń

1

Praktyczne podejście do eksploatowania maszyn –  prezentujemy sprawdzone metody dopuszczania maszyn do użytkowania, z których możesz dowolnie czerpać i dostosowywać do specyfiki swojego parku maszynowego, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa

2

Aktualność omawianych ustaw i rozporządzeń – masz pewność, że omawiane zagadnienia są przedstawiane zgodnie z najnowszym ustawodawstwem opatrzonym rzeczowym i praktycznym komentarzem, dzięki czemu przygotowane przez Ciebie dokumenty pomyślnie przejdą kontrolę organów nadzoru

3

Problemowe podejście do zastanych procedur – poradnik pozwoli Ci zweryfikować stosowane do tej pory rozwiązania poprzez kompetentne narzędzia do oceny procesów projektowania, budowy, uruchomienia oraz eksploatacji systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Kto powinien wyposażyć się w Zaostrzoną odpowiedzialność i nowe obowiązków użytkowników maszyn i urządzeń?

 • Szefowie Utrzymania Ruchu
 • Główni Mechanicy
 • Dyrektorzy techniczni
 • Osoby odpowiedzialne za zakupy maszyn
 • Projektanci maszyn
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy z maszynami

Tematy poruszane
w publikacji

 • Wykaz nowych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i wyrobów wg Dz. U. z 2016 r., poz. 542
 • Ocena zgodności – wymogi, procedury, obowiązkowa dokumentacja
 • Nowa odpowiedzialność i obowiązki użytkowników, producentów i importerów maszyn
 • Co musi zawierać obowiązkowa dokumentacja techniczno-konstrukcyjna
 • Procedury oceny zgodności etap po etapie, zasady nadawania znaku CE
 • Ocena ryzyka technicznego w procesie projektowania i oceny zgodności
 • Eksploatacja maszyn – obowiązkowa dokumentacja w zakresie użytkowania
Zobacz cały spis treści

Liczby:

4

aktualizacje w ciągu roku, dzięki którym będziesz na bieżąco ze stanem prawnym oraz powiększysz pole pewności działania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń

120

praktycznych dokumentów, list kontrolnych, protokołów, wniosków oraz instrukcji, dzięki którym będziesz mógł poradzić sobie z każdą maszyną

100%

profesjonalnej, merytorycznej wiedzy, która została zebrana dla Ciebie w jednej, unikatowej publikacji, abyś mógł mieć do niej stały dostęp pozwalający na ciągły rozwój i sukcesywne podnoszenie kompetencji – w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie

900

stron przepełnionych wiedzą i doświadczeniem autorów – kontrolerów PIP, szefów utrzymania ruchu oraz audytorów – którzy krok po kroku przeprowadzą Cię poprzez nawet najbardziej skomplikowane dostosowania oraz zapewnianie zgodności, abyś mógł z sukcesem doprowadzić do poprawnego użytkowania maszyny.

ZESPÓŁ AUTORSKI

Atrakcyjna i zróżnicowana forma materiałów

[ Publikacja ]

Ponad 1000 stron treści przygotowanych specjalnie z myślą o szefach firm produkcyjnych, dyrektorach, mechanikach i brygadzistach w formie publikacji wymiennokartkowej:

 • Opisy procedur i wymogów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dokumentacji maszyn i urządzeń w zakładzie i sprawdzenie ich zgodności z dyrektywami i normami
 • Przykładowa dokumentacja z komentarzami ekspertów, pozwalająca na przygotowanie się do kontroli PIP, UOKiK, IH itd.
 • Zawsze aktualne procedury, instrukcje, sposoby zapewnienia bezpiecznego działania maszyn i urządzeń

[ Portal internetowy ]

 • Wersja elektroniczna poradnika
 • Dodatkowe dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania i wykorzystania
 • Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - łatwe i przyjazne przeglądanie treści