Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dawid Andrzejewski

specjalista ds. BHP, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów  Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służby BHP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zatrudniony przy wykonywaniu czynności kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad BHP, występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Jan Auguściuk

mgr inż. elektrotechniki, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej, specjalizacja elektrownie jądrowe; zatrudniony w Siemens Sp. z o.o., obecnie dyrektor
techniczny w firmie inżynierskiej Automatech, członek brytyjskiej organizacji ds. BHP IOSH (Institution of Occupational Safety and Health); doświadczenie zawodowe ściśle związane z rozwojem i wdrażaniem techniki bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych w Polsce i w Europie; specjalista ds. modernizacji maszyn i urządzeń oraz układów sterowania
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn według wymagań dyrektyw UE, od roku 2002 zajmuje się wdrożeniami
aplikacji bezpieczeństwa pras w oparciu o programowalne sterowniki bezpieczeństwa.

Adam Górny

dr inż. nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn,
specjalności: ergonomia i inżynieria jakości, systemy bezpieczeństwa pracy. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości, specjalista w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, minimalnymi i innymi mającymi zastosowanie dla określonych kategorii wyrobów, auditor wiodący w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem
pracy i techniki pomiarowej w laboratoriach. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji
naukowych, w tym: Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Ergonomia z elementami bezpieczeństwa
pracy, Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii. Certyfikowany ergonomista (członek CREE, The Centre for Registration of European Ergonomists), członek Komitetu Krajowego NAB
CREE i przewodniczący Komisji Odwoławczej NAB,  wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg, Odział Poznański), członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), współpracownik Krajowej Sieci Partnerów (KSO) Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao, Hiszpania), kierownik Studiów Podyplomowych w specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Natalia Kotłowska

radca prawny w kancelarii D.  Dobkowski sp.k. stowarzyszonej
z KPMG w Polsce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Prowadzi bieżącą obsługę  korporacyjną i doradza  przedsiębiorstwom produkcyjnym, w szczególności z branży automotive, w tym dysponującym szerokim parkiem maszynowym. Rozwiązuje bieżące zagadnienia z zakresu własności przemysłowej, własności intelektualnej, BHP. Brała udział w szeregu procesów z zakresu tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek, na poziomie krajowym i transgranicznym. Autorka licznych publikacji i artykułów w specjalistycznej
prasie prawniczej.

Włodzimierz Łabanowski

absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989–1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynk w Polsce (tj. od maja 2004 r.) prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących  bezpieczeństwabudowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Eliza El Manouri

mgr inż. chemii, absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Były pracownik branży farmaceutycznej, zdobywający doświadczenie zawodowe w polskich i francuskich laboratoriach chemicznych, obecnie zatrudniona przy wykonywaniu czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad BHP.

Tomasz Otrębski

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zatrudniony w Elokon Polska na stanowisku dyrektora regionalnego, specjalista ds. inżynierii bezpieczeństwa maszyn i procesów, ma ponad 14-letnie doświadczenie jako: projektant systemów sterowania i zasilania w obszarze maszynowym, wdrożeniowiec systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, specjalista ds. automatyki, specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn; trener i wykładowca od 2003 r., prowadzi szkolenia z budowy systemów sterowania oraz z systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, doradza w zakresie opracowywania i wdrażania procedur LOTO; specjalizuje się w projektowaniu systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, budowie i programowaniu rozproszonych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, implementacji wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE do układów sterowania maszyn oraz budową bezpiecznych maszyn i linii produkcyjnych wraz z automatyzacją produkcji; obszar zainteresowań: niezawodność systemów sterowania w przemyśle 4.0, trendy rozwoju utrzymania ruchu – programy TPM, RCM.

Emila Pankowska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz studia doktoranckie z dziedziny ekonomii pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wieloletni pracownik instytucji nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Trener i wykładowca problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz w szkołach policealnych na kierunkach prawo pracy oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu seminariów, konferencji i szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla pracodawców, managerów oraz służb BHP. Autorka licznych artykułów i publikacji o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Justyna Papierska

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; aktualnie wspólnik w kancelarii Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Poznaniu; zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu; specjalista z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa umów; doradza przedsiębiorcom we wszystkich aspektach ich bieżącej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej.

Tadeusz Popielas

mgr inż. Inżynierii środowiska. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska chniki Warszawskiej. Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów, członek Komitetu Technicznego nr 131 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. dźwigów, schodów i chodników ruchomych. Członek Komitetu ds. Statystyki oraz członek Grupy Roboczej ds. edukacji i szkoleń Europejskiego Stowarzyszenia Dźwigowego (European Lift Association – ELA). Organizator szeregu seminariów i konferencji związanych z bezpieczeństwem dźwigów osobowych, schodów i chodników ruchomych. Autor licznych artykułów i publikacji poświęconych bezpieczeństwu dźwigów.

Marek Trajdos

ukończył studia wyższe na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, Wydział Elektryczny, specjalność automatyka i metrologia elektryczna, od 30 lat związany z przemysłem. Brał udział w wielu projektach i uruchomieniach [Stocznia Szczecińska, układ napędowy suwnicy dokowej (drugi co do wielkości obiekt tego typu w Polsce)]; Zakłady ne „Police”, układ napędowy żurawia chwytakowego (wykorzystanie specjalistycznej technologii sterowania chwytaka – drugie wdrożenie tego typu w Polsce); Cargill Wrocław, układ przekształtnika częstotliwości z bypassem dynamicznym (1 MW, pierwsze wdrożenie układu Siemensa na świecie); ogólnie brał udział w ponad 100 dużych projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu: cyfrowych systemów pomiarowych, modelowania i symulacji komputerowej, maszyn elektrycznych, regulowanych napędów elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa maszyn i zarządzania produkcją. Pomysłodawca Klubu „Paragraf 34” – Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego.

Michał Wołoszczuk

radca prawny, kieruje biurem kancelarii prawnej KPMG D. Dobkowski sp.k. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego oraz aplikację sądową. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, nieruchomościowym oraz z zakresu danych osobowych. Prowadził szereg projektów w obszarze M&A, w tym transakcji z zakresu połączeń transgranicznych. Ponadto jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów sądowych przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Doradza przedsiębiorstwom produkcyjnym, w szczególności z branży automotive, w tym dysponującym szerokim parkiem maszynowym. Rozwiązuje bieżące zagadnienia z zakresu własności przemysłowej, własności intelektualnej, BHP. Organizuje i prowadzi szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców. Autor artykułów z zakresu prawa budowlanego i ochrony danych osobowych.